Строителство и транспортни услуги
ЗАЩОТО НИЕ - ТОВА СТЕ ВИЕ!
За нашата компания

„ЛЮНИК“ ЕООД е основано през 2007г. и вече повече от десет години е утвърдена компания в областта на строителните услуги, транспортни услуги, осъществявани със строителна механизация, ВиК услуги и други. Дружеството разполага с широк набор от строителна техника, както и с добре обучен, квалифициран и мотивиран персонал. Визията на нашата компания е бързо и успешно да идентифицираме и удовлетворим потребностите на нашите клиенти чрез предлагане на висококачествени услуги от висококвалифицирани професионалисти.

Нашият основен принцип е, че всеки проблем има решение и ние носим отговорност за своите решения и действия.

Целите на нашата компания са:

Да се развиваме с изпреварващи пазара темпове, като запазим стабилността на компанията, качеството на предлаганите услуги и нивото на професионализъм на нашите служители

Да ни разпознават с отличната ни репутация

Да бъдем приемани като важен партньор

Да бъдем ваши приятели

Референции и сертификати

Последни дейности:

„ЛЮНИК” ЕООД се е специализирал в изграждането на вътрешни и външни В и К инсталации. Работят специалисти, които притежават необходимата квалификация и дългогодишен опит, за да можем да предложим на нашите клиенти качество на възможно най-високо ниво.

{{section.title}}
{{section.subtitle}}

Свържи се с Нас!

1. Администратор на лични данни

“ЛЮНИК“ ЕООД е администратор на лични данни. “ЛЮНИК“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 175251156, със седалище и адрес на управление: п.к.2210, гр. Драгоман, ул. "Синчец" №6, представлявано от управителя Любомир Николаев Лазаров.

2. Връзка с нас

Вие можете да се свържете с “ЛЮНИК“ ЕООД по някой от следните начини:
- писмено на адрес: гр. София, кв.Суходол ул. Подложище
- на телефонен номер 0888 718 400
- на е-mail: office@lyunik.bg
- интернет сайт: www.lyunik.bg

3. Лични данни, които събираме за Вас и основание за обработването им

Ползването на информацията от уебсайта не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.
Сайтът съдържа следните функционалности, при които “ЛЮНИК“ ЕООД e възможно да събира и обработва Ваши лични данни:

3.1. Изпращане на запитване

Личните данни, събирани и обработвани от “ЛЮНИК“ ЕООД чрез опцията за отправяне на въпроси на уебсайта „Свържи се с нас” са: Вашите име, и-мейл адрес, дружество, телефон и други данни, които вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване.

Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до електронната поща за контакт, посочена в секция „Контакти“.

Личните Ви данни се събират и обработват:

С цел да се изпрати отговор на запитването, което сте ни изпратили. Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.

“ЛЮНИК“ ЕООД ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш клиент, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор за предоставяне на услуги.

3.2.Кандидатстване за работа

Вие можете да кандидатствате за работа в „ЛЮНИК“ ЕООД чрез опцията на уебсайта „Свържи се с нас” като изпратите кратко резюме или като изпратите автобиография на имейл: office@lyunik.bg. В тези случаи, „ЛЮНИК“ ЕООД ще обработва предоставените от Вас лични данни (например имена, ЕГН, произход, образование, трудова дейност, адрес, имейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която сте решили да включите в резюмето или автобиографията си) за следните цели:

- за да Ви предложи подходяща длъжност в „ЛЮНИК“ ЕООД
- за целите на поддържане на база данни с оглед бъдещо използване и подбор на кандидати с оглед наемане на работа в „ЛЮНИК“ ЕООД

В този случай, основанието за обработване на Вашите лични данни е предприемане на стъпки по Ваше искане с оглед евентуално сключване на договор. В случай, че с Вас не бъде сключен договор, основанието за обработване на Вашите данни от „ЛЮНИК“ ЕООД ще е за целите на законните му интереси за бъдещо използване на Вашите данни и подбор на кандидати за работа.

Личните Ви данни, предоставени с Вашата автобиография ще се съхраняват за срок от 3 години от получаването им.

4. Последици при непредоставяне на лични данни

Когато искате да ни изпратите запитване предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно, но когато искате да кандидатствате за работа при нас, предоставянето на Вашите данни е задължително.

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги - няма да можем да отговорим на Вашето запитване или да Ви предложим длъжност в “ЛЮНИК“ ЕООД.

5. Предоставяне на Вашите лични данни

“ЛЮНИК“ ЕООД няма да предоставя Вашите лични данни на други трети лица.

6. Вашите права

В случай, че сте предоставили лични данни на “ЛЮНИК“ ЕООД, имате следните права:

- право на достъп до личните Ви данни;
- право на коригиране, в случай че обработваните за Вас лични данни са неточни или непълни;
- право на изтриване на личните Ви данни, в случай че: 1) те не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани; или 2) оттеглите съгласието си, за обработването им; или 3) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
- право на ограничаване на обработването: 1) в случай че оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на “ЛЮНИК“ ЕООД да провери точността на Вашите данни; или 2) в случай че обработването на личните Ви данни е неправомерно;
- право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
- Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършено до момента на оттеглянето.

Всички права, посочени по-горе, може да упражните като отправите писмено искане на пощенския адрес на “ЛЮНИК“ ЕООД или изпратите електронно искане на и-мейла, посочени по-горе в т. 2. „Връзка с нас“.

Имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни, в случай че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с личните Ви данни са нарушени.

7. Изменение на настоящата Политика

“ЛЮНИК“ ЕООД може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от “ЛЮНИК“ ЕООД практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна промяна, посочена в началото на тази политика. Щом направим промени в Политиката, ще има надлежно уведомяване за това, за може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.

Тази Политики за поверителност е приета от „ЛЮНИК” ЕООД на 21.05.2018г.

Gacha Nymph